Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief - Leerstoel

De leerstoel aan Tilburg University maakt deel uit van de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisartsenzorg en Ziekenhuiszorg van het departement Tranzo. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling wordt het evidence based werken bevordert.

Kwaliteit van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg

De academische werkplaats 'Kwaliteit van huisartsenzorg en ziekenhuiszorg' staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal, zodat minder verspilling optreedt en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als de klinische effectiviteit en veiligheid. De nadruk ligt op:

  • Het effect van nationale wetgeving en regelgeving op zorg en op uitkomsten, met extra aandacht voor wetgeving en regelgeving gericht op het versterken van de positie van de patiënt.
  • Het definiëren en meten van uitkomsten die relevant zijn voor patiënten en het gebruik van elektronische medische dossiers voor dataverzameling.
  • Het verbeteren van de organisatorische verbanden binnen lokale systemen (m.a.w. verschillende aanbieders van primaire en/of secundaire zorg) en de effecten hiervan op de kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Leerstoel

Onderzoeksonderwerpen van de leerstoel zijn: Kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op de effecten van transparantie op kwaliteit en op de rol van patiëntenorganisaties in kwaliteitsbeleid.

Naast de leerstoelhouder, participeert het Zorginstituut in een tweetal NWO-aanvragen die vanuit Tranzo worden ingediend.

Onder deze academische werkplaats vallen de volgende onderzoeken:

Patiëntgerichtheid van PROM's Bianca Wiering
Understanding the knowledge dynamics of decision-making within the Dutch Health Care Institute Floortje Moes
Kwaliteit van antroposofische gezondheidszorg vanuit het perspectief van de patiënt Evi Koster
Governance van kwaliteit binnen ziekenhuizen Louise Blume
Het mappen van de kernset van SNOMED patiëntproblemen naar 3 classificaties Renate Kieft
Kwaliteit palliatieve zorg Monique Vahedi Nikbakht