NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

Het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg is van groot belang voor het Zorginstituut voor het meten en verbeteren van kwaliteit door wetenschappelijke onderbouwing, bundeling van expertise en het faciliteren van kennisuitwisseling.

Onderwerpen zijn:

  • informatie-infrastructuur van de zorg en het gebruik van informatiestandaarden.
  • Het verzamelen en ontsluiten van kennis over kwaliteit verbeterprojecten en richtlijnen.
  • Het ontwerpen en toepassen van een implementatie checklist voor het toetsingskader.

Doel van deze samenwerking is het bediscussiëren en nader onderzoeken van (toekomstige) ontwikkelingen op kwaliteitsonderwerpen ter ondersteuning van de kwaliteitstaken. Hierbij is governance van kwaliteit een dominante onderzoekslijn. Komende jaren ligt de focus op onderzoek naar de ‘voorwaarden’ die nodig zijn om kwaliteitsverbetering door medische professionals (op de vloer) te ondersteunen. Hieronder vallen de volgende onderzoeken:

Experiment ZIRË / Carte Blanche gestart in 2017
Op zoek naar goede leefsystemen: zelfsturing ten aanzien van kwaliteitsverbetering en verantwoording gestart in 2017