EUnetHTA - European network for Health Technology Assessments

De gezondheidszorg is in elk land van de Europese Unie (EU) anders geregeld. Toch is er één overeenkomst: in elk land beoordelen organisaties zoals Zorginstituut Nederland allerlei vormen van (nieuwe) zorg. Dit kan gaan om bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en technische hulpmiddelen. Bij een beoordeling wordt onder andere bekeken of de zorg vergoed moet worden. De organisaties gaan na of de zorg werkt, oftewel effectief is. In sommige gevallen beoordelen deze organisaties ook of de zorg een goede kosten-batenverhouding heeft en dus kosteneffectief is. EUnetHTA was een samenwerkingsverband van het Zorginstituut met vergelijkbare organisaties in Europa.

HTA-beoordelingen in Europa

Het EUnetHTA-netwerk beoordeelde gezamenlijk de effectiviteit van geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en andere vormen van zorg. Een nationale beoordeling kan zo doeltreffender en sneller verlopen dan wanneer elk land afzonderlijk deze zorg beoordeelt. Daardoor kan een nieuwe vorm van zorg met een duidelijke toegevoegde waarde en een gunstige verhouding tussen kosten en baten eerder beschikbaar komen voor patiënten. Zo'n beoordeling heet een Health Technology Assessment (HTA). Op basis van deze HTA's kunnen overheden of verzekeraars beslissen of (nieuwe) zorg wel of niet vergoed moet worden.

In de beoordelingsrapporten staan geen conclusies over de (meer)waarde van deze (nieuwe) zorg voor de patiënt in vergelijking met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling. Ook staan er geen conclusies over of deze zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Het zijn dus geen standpunten van het Zorginstituut. De volledige lijst van beoordelingen is te vinden op de website van EUnetHTA – assessments (Engels).

Coördinatie EUnetHTA

De methodes die in de verschillende EU-landen worden gebruikt om bij HTA-beoordelingen de effectiviteit te bepalen, zijn redelijk vergelijkbaar. Daardoor ontstond bij de EU-landen en de Europese Commissie (EC) een aantal jaar geleden het idee om de HTA-beoordelingen beter op elkaar af te stemmen door meer te gaan samenwerken. Een beoordeling zou dan doeltreffender en sneller kunnen verlopen dan wanneer elk land afzonderlijk deze zorg beoordeelt. Zorginstituut Nederland was tot en met september 2023 algemeen coördinator van EUnetHTA. Vanaf 2025 gaat de Europese wetgeving in voor het evalueren van gezondheidstechnologie. Daarom is er sinds 2023 een structureel netwerk van zogenaamde HTA-organisaties. Vanaf 2025 beoordeelt dit netwerk zoveel mogelijk gezamenlijk geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en andere vormen van zorg.

Zie voor meer informatie de website van EUnetHTA (Engels).

Zorginstituut Nederland bereidt zich momenteel voor op nieuwe Europese wetgeving voor het evalueren van gezondheidstechnologie die vanaf 2025 ingaat.

Zie voor meer informatie de pagina 'Invoering Europese wet evaluaties gezondheidstechnologie'.