EUnetHTA - European network for Health Technology Assessments

De gezondheidszorg is in elk EU-land anders geregeld. Toch is er één overeenkomst: in elk EU-land beoordelen organisaties zoals het Zorginstituut allerlei vormen van zorg, bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en nieuwe technische hulpmiddelen. Deze organisaties gaan dan na of de zorg werkt (effectief is). In sommige gevallen beoordelen ze ook of de zorg een goede kosten-batenverhouding heeft (kosteneffectief is). EUnetHTA is een samenwerkingsverband van het Zorginstituut en vergelijkbare organisaties in de 27 andere landen van de Europese Unie (EU).

HTA-beoordelingen in Europa

Het EUnetHTA netwerk beoordeelt zoveel mogelijk gezamenlijk de effectiviteit van geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en andere vormen van zorg. Een nationale beoordeling kan zo doeltreffender en sneller verlopen dan wanneer elk land afzonderlijk deze zorg beoordeelt. Daardoor kan een nieuwe vorm van zorg met een duidelijke toegevoegde waarde en een gunstige verhouding tussen kosten en baten eerder beschikbaar komen voor patiënten. Zo'n beoordeling heet een Health Technology Assessment (HTA). Op basis van deze HTA's kunnen overheden of verzekeraars beslissen of (nieuwe) zorg wel of niet vergoed moet worden.

De rapporten beschrijven geen conclusies over de (meer)waarde van deze (nieuwe) zorg voor de patiënt in vergelijking met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling. Ook beschrijven de rapporten geen conclusies over of deze zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Het zijn dus geen standpunten van het Zorginstituut. De volledige lijst van beoordelingen is te vinden op de website van EUnetHTA – assessments (Engels).

Coördinatie EUnetHTA

De methodes die in de verschillende EU-landen worden gebruikt om bij HTA-beoordelingen de effectiviteit te bepalen, zijn redelijk vergelijkbaar. Daardoor ontstond bij de EU-landen en de Europese Commissie (EC) een aantal jaar geleden het idee om de HTA-beoordelingen beter op elkaar af te stemmen door meer te gaan samenwerken. Een beoordeling zou dan doeltreffender en sneller kunnen verlopen dan wanneer elk land afzonderlijk deze zorg beoordeelt. Zorginstituut Nederland is van 2016 tot 2021 algemeen coördinator van EUnetHTA. Hierna moet er een structureel Europees netwerk zijn van zogenaamde HTA-organisaties. Dit netwerk beoordeelt zoveel mogelijk gezamenlijk geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en andere vormen van zorg.
Zie voor meer informatie de website van EUnetHTA (Engels).