Coalitie Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

Organisaties betrokken bij de Gehandicaptenzorg in Nederland hebben zich verenigd in een coalitie Kwaliteitsagenda. Samen hebben ze bepaald dat de agenda over 5 belangrijke onderwerpen moet gaan. Daar gaan we aan werken.

De kwaliteitsagenda

De kwaliteitsagenda is gemaakt samen met cliënten, hun familie en vrienden, organisaties die hen vertegenwoordigen, professionals, zorgaanbieders en veel andere organisaties. Het doel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg is ons samen sterk te maken voor een beter leven voor mensen met een beperking die elke dag veel zorg nodig hebben in hun nabije omgeving.

‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’

De coalitie doet acties, de website www.ikdoemee.nl en verhalen en bijeenkomsten voor mensen met een handicap, familieleden, vrienden en begeleiders. Het doel is zichtbaar maken dat er samen gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit in de gehandicaptenzorg. Het wordt belicht vanuit drie perspectieven: mensen met een beperking, familie/vrienden, professional, oftewel Samen Sterk voor Kwaliteit. ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ loopt tot eind 2018. 

De coalitie

De Coalitie is een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).