Quick scans

Welke beroepen zijn er in de zorg? Welke innovaties zijn er nu al op dit gebied? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En wat zijn in 2030 de meest voorkomende aandoeningen en gezondheidsrisico’s? Met vier quick scans beantwoordde de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in 2012 deze vragen.

Overzicht van quick scans

Zorgberoepen

De quick scan naar huidige zorgberoepen en opleidingen signaleert onder andere zo’n 2400 beroepen en 1700 opleidingen in de zorg, inclusief welzijnszorg. Er werken bijna 1,2 miljoen mensen in de sector. Voor 2,2 miljoen mensen is een zorgopleiding de hoogst behaalde scholing.

Innovaties

De scan naar innovaties in beroepen en opleidingen bracht veel vernieuwingen aan het licht maar ook dat deze vooral projectmatig zijn en vaak stoppen wanneer de subsidie ophoudt. De vraag is dan in hoeverre hier sprake is van echte innovaties.

Multimorbiditeit

De quick scan naar de verwachte ontwikkeling van aandoeningen tussen 2011 en 2030 kwantificeert onder andere de sterke stijging van aandoeningen waarvoor leeftijd een belangrijke risicofactor is, en de spreiding hiervan over de regio’s. Ook multimorbiditeit neemt toe: in 2030 hebben bijna 4 op de 10 mensen van 75 jaar en ouder, meer dan 3 aandoeningen.

Ontwikkelingen

Tot slot zijn recente gezaghebbende rapporten gescand naar de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg en de geschetste oplossingsrichtingen, waaronder het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten/burgers en effectieve sturing op gezondheidsdoelen.

Samenvatting

De 'Samenvatting 2012' doet verslag van de eerste bevindingen uit de quick scans en geeft inzicht in de uitgangspunten en de werkwijze van de commissie. Naast de samenvatting zijn de rapporten van de quick scans beschikbaar.