Broedplaatsen

In 2013 startte de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen met de zogenaamde regionale broedplaatsen. Dit zijn regio’s waarin TNO een indicatie geeft van de regionale zorgvraag in 2030 door koppeling van beschikbare regionale en lokale databestanden. Als eerste broedplaats is de provincie Friesland gestart, gevolgd door Amsterdam en Amstelveen als tweede. Rotterdam is de derde broedplaats. De laatste broedplaats is Heerlen. Die is vooral gericht op de inzet van technologie om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en participeren.

Verschillen

Nederland vergrijst, maar er bestaan regionale verschillen. De vraag is wat regionale demografische ontwikkelingen betekenen voor de toekomstige zorgvraag in die gebieden. Met de broedplaatsen wordt nu ook het regionale aspect van de zorgvraag in de beschouwingen betrokken.

Indicatie van de zorgvraag in 2030

TNO geeft een indicatie van de zorgvraag in 2030 van verschillende doelgroepen in de broedplaatsen en richt zich daarbij vooral op het functioneren. In de rapporten van TNO wordt een indicatie van de zorgvraag in 2030 van respectievelijk Friesland, Amsterdam, Amstelveen en Rotterdam beschreven met prognoses van het functioneren van ouderen, chronische aandoeningen, psychosociale problemen, psychische aandoeningen en verstandelijke beperkingen. Voor Heerlen is alleen het functioneren van ouderen in kaart gebracht vanwege de focus van die broedplaats op technologie.

Broedfase

De regionale vraagprognoses vormen een uitgangspunt om samen met de betrokkenen en belanghebbenden in de regio vast te stellen wat er straks nodig is aan zorg, wie dat gaan doen, en waar. Na de broedfase volgen de experimenteerfase en evaluatiefase.

Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn: samen werken en opleiden

Ervaringen en geleerde lessen uit de broedplaatsen van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen zijn bedoeld als inspiratie voor toekomstgerichte vernieuwers in de verbinding tussen zorg en welzijn, het onderwijs, lokale overheden, en burgers. Het proces van vernieuwing is een beweging en de eerste ervaringen in de broedplaatsen zijn in kaart gebracht door het Verwey-Jonker Instituut en verwerkt in een rapportage.

Vernieuwende zorgpraktijken

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in de broedplaatsen een aantal toekomstgerichte praktijkvoorbeelden geïnventariseerd en geanalyseerd. Het doel was om de werkzame elementen te identificeren en uit te werken die ook in andere praktijken en elders in Nederland kunnen worden ingevoerd.

Overdracht aan het Zorgpact

Begin 2017 heeft de Adviescommissie de broedplaatsen overgedragen aan het Zorgpact.