Advies 2: 'Anders kijken, anders leren, anders doen'

Er zijn vele veranderingen gaande in zorg en welzijn: complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties en de toenemende rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze veranderingen vragen veel van de kennis en kunde van alle professionals.

Tweede Advies

Anders leren, anders kijken en anders doen zijn noodzakelijk om antwoord te geven op de uitdagingen die voor ons liggen. De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseerde in 2015 over anders kijken in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ met de focus op functioneren, veerkracht en eigen regie van de burger. Wat het eerste advies betekent voor de toerusting van professionals en ook van burgers, staat centraal in dit tweede advies 'Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk'. Hierin adviseert de commissie over anders leren en geeft zij aanbevelingen over anders doen.

Het tweede advies van de commissie ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in het digitale tijdperk’ is op 17 november 2016 overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW en aan Kees van der Burg, DG langdurige Zorg van VWS namens minister Schippers.

Publicatievormen

Behalve in het adviesrapport is de inhoud van het advies ook beschikbaar via een daarvoor speciaal ontwikkelde website Opleiden voor 2030. De website laat de acht samenhangende hoofdlijnen in een diamant zien. Door de facetten aan te klikken worden de kernboodschappen, het inspiratiedocument met de twee leerpraktijken Jeugd en Ouderen, het document over de Grootfamilie en de illustratieve praktijken uit de broedplaatsen ontsloten.

Daarnaast zijn van het advies ook een verkorte versie en een samenvatting in het Engels beschikbaar.

Ook is het advies verbeeld in een animatiefilm en is een film over een aantal illustratieve praktijken uit de broedplaatsen beschikbaar.