Advies 1: 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren'

De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen regie en veerkracht van het individu staan hierbij centraal.

Eerste advies

De bovenstaande visie op gezondheid en zorg – niet de ziekte staat centraal maar het functioneren – heeft ook gevolgen voor de zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt – naast vakkennis – over een aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen van het functioneren. Professionals zullen samenwerken in teams die met elkaar beschikken over alle bekwaamheden die nodig zijn. De teams kunnen wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van wat op dat moment nodig is aan zorg.
Dat staat in het eerste advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Dit advies is op 10 april 2015 is uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Publicatievormen

Van het advies is een een online leesversie met interne en externe links beschikbaar, evenals een aparte samenvatting. Ook is het advies verbeeld in een animatiefilm die is gemaakt door Marissa Delbressine.