Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (tot 1 april 2017)

Zorginstituut Nederland is van april 2012 tot april 2017 verantwoordelijk geweest voor het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Dit programma is uitgevoerd door een adviescommissie en een klein vast team dat samenwerkte met externe deskundigen.

Zorgpact

De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft in nauwe samenwerking met betrokkenen in zorg, welzijn en onderwijs 2 adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn gebaseerd op de toekomstige vraag naar zorg – richtpunt 2030 – en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De reikwijdte van beide adviezen betreffen het hele veld van de gezondheidszorg: ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg.

Het vervolg van de adviezen heeft de commissie vóór 1 april 2017 overgedragen aan kwartiermakers in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs van het Zorgpact. Daarmee zijn de activiteiten van het programma afgerond.