Missie

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op goede zorg uit het basispakket. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.
Het basispakket moet zorg bevatten die we nodig hebben, die werkt en van goede kwaliteit is. Tegelijkertijd moet het basispakket toegankelijk en betaalbaar blijven. Het Zorginstituut voert verschillende werkzaamheden uit om al deze aspecten te bewaken.

Samen met een aantal andere overheidsorganisaties zorgt het Zorginstituut ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is en blijft. Het werk van het Zorginstituut is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. We zetten daarbij de zorgvraag van de burger centraal en willen het effect van ons werk uiteindelijk in de spreekkamer terugzien.

Hoe we dat doen staat op de pagina 'Taken'.

Van goede zorg verzekerd
Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de 2 wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) die de minister gevraagd en ongevraagd adviseert over de gezondheidszorg.