Missie

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de 2 wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Samen met een aantal andere overheidsorganisaties zorgt het Zorginstituut ervoor dat de gezondheidszorg in Nederland goed, beschikbaar en betaalbaar is en blijft. De bijdrage van het Zorginstituut daaraan is dat al ons werk erop is gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. We zetten daarbij de zorgvraag van de burger centraal en willen het effect van ons werk uiteindelijk in de spreekkamer terugzien.

Hoe we dat doen staat op de pagina 'Taken'.

Van goede zorg verzekerd
Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk