Daratumumab bij multipel myeloom nog niet in basispakket

Daratumumab moet niet opgenomen worden in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze behandeling verbetert en de impact op het zorgbudget gereduceerd wordt. Het geneesmiddel kan in combinatie met andere geneesmiddelen ingezet worden bij patiënten die minstens één eerdere behandeling hebben gehad voor multipel myeloom: de ziekte van Kahler, een aandoening waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Dit schrijft het Zorginstituut in het ‘pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom’ aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De afbeelding toont een close-up van een infuus en op de achtergrond een vermagerde patiënt

Eerst over prijs onderhandelen

Om in de buurt te komen van de referentiewaarde voor kosteneffectiviteit zou de prijs van daratumumab in combinatie met lenalidomide/dexamethason met circa 70% moeten dalen. Voor de combinatie met bortezomib/dexamethason ligt dat anders. De laagste schatting impliceert een kosteneffectieve inzet, terwijl uitgaande van de bovengrens de prijs met circa 30% zou moeten dalen om kosteneffectief te zijn.

Snel beschikbaar voor patiënten

Om het middel toch zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de patiënten wijst het Zorginstituut op de verantwoordelijkheid van partijen om de onderhandelingsperiode zo kort mogelijk te laten duren. Vanuit het patiëntenperspectief zou het geneesmiddel ook tijdens de onderhandeling door en voor rekening van de fabrikant ter beschikking moeten worden gesteld aan de patiënt.

Hoge kosten leiden tot verdringing van andere goede zorg

Door de hoge prijs van daratumumab zijn de kosten die gepaard gaan met de combinatietherapie aanzienlijk, namelijk in totaal 67 tot 76 miljoen euro per jaar. Gegeven de beperkingen aan de groei van het zorgbudget is de kans groot dat de vergoeding van daratumumab vanuit het basispakket leidt tot impliciete verdringing van andere, kosteneffectievere zorg. Op populatieniveau leidt dit tot gezondheidsverlies.