Partijen pakken verbetering verslavingszorg voortvarend op

De partijen die betrokken zijn bij de verslavingszorg zijn voortvarend aan de slag gegaan met de aanbevelingen van het Zorginstituut. Zo blijkt uit het onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport ‘Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs’. Het Zorginstituut is verheugd dat er al op korte termijn diverse verbeteringen zijn gerealiseerd.

Evaluatieonderzoek

Eind 2014 heeft het Zorginstituut in het rapport ‘Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs’ concrete aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de verslavingszorg. Als onderdeel van zijn evaluatieprogramma heeft het Zorginstituut het afgelopen jaar onderzocht of deze aanbevelingen zijn overgenomen door de praktijk.

Diverse verbeteringen zijn al gerealiseerd, en men is bezig met het implementeren van de andere aanbevelingen. De richtlijnen en standaarden die ontwikkeld worden onder regie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, een belangrijk onderdeel van onze aanbevelingen, staan op de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut volgt de (door)ontwikkeling van deze richtlijnen en standaarden op de voet.

Brief aan Minister

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door bureau HHM in opdracht van het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de Minister van VWS middels een brief geïnformeerd over de resultaten van het evaluatieonderzoek en de actuele ontwikkelingen binnen de verslavingszorg.