Taken van de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad vervult de wettelijke taken zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut.

Adviseren

De Kwaliteitsraad adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over:

  • de Meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut;
  • de samenhang tussen kwaliteitsstandaarden en de bekostiging van zorg;
  • het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg;
  • het Toetsingskader en bij twijfel over toets;
  • beleid en uitvoering van de activiteiten van het Zorginstituut op het gebied van kwaliteit;
  • substantiële financiële gevolgen kwaliteitsstandaard (samen met ACP);
  • brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg;
  • kwaliteitsregistraties.

Actieve rol

Daarnaast kan de Kwaliteitsraad een bemiddelende rol spelen in discussies over de kwaliteit en de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten. Een specifieke taak betreft de zogeheten doorzettingsmacht; dan kan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de Kwaliteitsraad vragen om een (deel van een) kwaliteitsstandaard of een meetinstrument op te stellen.

Voor informatie

Heeft u vragen over de Kwaliteitsraad of wilt u iets delen? Wij zijn te bereiken via: Kwaliteitsraad@zinl.nl.