Taken van de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad vervult de wettelijke taken zoals beschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut gevraagd en ongevraagd over:

  • de Meerjarenagenda en het werkprogramma van het Zorginstituut;
  • de samenhang tussen kwaliteitsstandaarden en de bekostiging van zorg;
  • het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg;
  • de beleidsregel voor de toetsing van kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden om in het Register te komen;
  • de opname van kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden in het Register;
  • over beleid en uitvoering van de activiteiten van het Zorginstituut op het gebied van kwaliteit;
  • over brede thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg.

Naast adviseren ook een actieve rol

Daarnaast kan de Kwaliteitsraad een bemiddelende rol spelen in discussies over de kwaliteit en de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsinstrumenten. Een specifieke taak betreft de zogeheten doorzettingsmacht; dan kan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de Kwaliteitsraad vragen om een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard op te stellen.