Deskundigencommissies van de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad wordt zo nodig versterkt door deskundigencommissies rondom actuele thema’s, maar ook bij activiteiten als het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard in verband met de doorzettingsmacht. Op dit moment is er geen deskundigencommissie ingesteld.