Deskundigencommissies van de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad wordt zo nodig versterkt door deskundigencommissies rondom actuele thema’s, maar ook bij activiteiten als het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard in verband met de doorzettingsmacht. Op dit moment is er één deskundigencommissie ingesteld.

De methodologische Advies- en expertgroep Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA)

De commissie adviseert de Kwaliteitsraad over methodologische vraagstukken met betrekking tot het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsstandaarden; de commissie bestaat uit maximaal 20 leden.