Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het Zorginstituut, dan kunt u bezwaar maken. Hier vindt u informatie over waartegen u bezwaar kunt maken en hoe u dat kunt doen.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

Een bezwaar kan alleen gaan over een besluit (beschikking) van het Zorginstituut. Bijvoorbeeld een besluit over een subsidie of een besluit over een Wob-verzoek.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt zelf bezwaar maken of iemand machtigen om namens u bezwaar te maken tegen een besluit van het Zorginstituut.

Zelf bezwaar maken

U kunt een bezwaar op twee manieren indienen:

  1. door het bezwaarformulier in te vullen dat u onderaan deze pagina kunt vinden; of
  2. door zelf een bezwaarschrift te schrijven.

In beide gevallen verzoeken wij u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te sturen. U kunt ook andere documenten die van belang zijn met het bezwaarformulier of uw bezwaarschrift meesturen.

Schrijft u zelf een bezwaarschrift, dan moet dat de volgende gegevens bevatten:

  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een vermelding van het besluit waartegen u bezwaar maakt, inclusief de datum van het besluit en het beschikkingsnummer;
  • de reden(en) van uw bezwaar;
  • uw naam, adres en telefoonnummer.

Onderteken het bezwaarschrift en stuur dit naar:

Zorginstituut Nederland
T.a.v. Team Compliance en Juridische Zaken
Postbus 320
1110 AH Diemen

Iemand machtigen

Als u iemand machtigt om bezwaar voor u te maken, moet u het machtigingsformulier invullen en meesturen met uw bezwaarformulier of bezwaarschrift. Laat u uw bezwaar indienen door een advocaat, dan is een machtiging niet nodig.

Heeft u bezwaar tegen een beslissing van uw zorgverzekeraar?

U kunt bij ons geen bezwaar maken als u een geschil heeft met uw zorgverzekeraar over een aanspraak op Zvw-zorg. Daarvoor kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).