Bezwaar of klacht

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van het Zorginstituut, dan kunt u bezwaar maken. Bent u niet tevreden over de manier waarop het Zorginstituut uw vraag of probleem heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.