Aanleverkalender en productkalender Zvw

Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.

Aanleverkalender

28-01-2019 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2018
28-01-2019 Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
07-03-2019 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2019 (verzekerdenstanden)
28-04-2019 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2019
01-05-2019 Jaarstaat 2018
01-05-2019 Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
01-05-2019 Kosten per verzekerde 2016
01-05-2019 Kosten per verzekerde 2017
01-06-2019 Farmaciegegevens 2018
01-06-2019 DBC-gegevens 2017
01-06-2019 GGZ-gegevens 2017
01-06-2019 Verzekerde perioden en persoonskenmerken 2018
01-06-2019 Persoonskenmerken 2019
01-06-2019 Hulpmiddelengegevens 2018
01-06-2019 Add-on geneesmiddelen 2017
01-06-2019 Fysio- en oefentherapiegegevens 2018
01-06-2019 Wlz-gegevens 2018
28-07-2019 Kwartaalstaat 2e kwartaal 2019
28-07-2019 Contractinformatie medisch-specialistische zorg per instelling
28-10-2019 Kwartaalstaat 3e kwartaal 2019
28-01-2020 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2019

Productkalender

01-04-2019 Definitieve vaststelling 2015
01-05-2019

Lenteherberekening 2019

01-10-2019

1e Voorlopige vaststelling 2018

01-10-2019

2e Voorlopige vaststelling 2016

01-11-2019 Ex ante bijdragen 2020