Regeling risicoverevening 2014

De risicoverevening heeft tot doel om zorgverzekeraars te compenseren voor kostenverschillen die ontstaan door onbeïnvloedbare verschillen in de risicoprofielen van hun verzekerden. Door deze regeling worden zij in een gelijke uitgangspositie gebracht en kunnen zij daardoor eerlijk met elkaar concurreren. In de ministeriële regeling voor 2014 worden zowel het bedrag van de beschikbare middelen als het macro-prestatiebedrag voor 2014 vastgesteld. Het College voor zorgverzekeringen kent per individuele zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage toe.