Wijziging van de Regeling zorgverzekering ter zake van de vereveningsbijdrage voor zorgverzekeraars in het jaar 2011

De risicoverevening heeft tot doel om zorgverzekeraars te compenseren voor kostenverschillen die ontstaan door onbeïnvloedbare verschillen in de risicoprofielen van hun verzekerden. Door deze regeling worden zij in een gelijke uitgangspositie gebracht en kunnen zij daardoor eerlijk met elkaar concurreren. In de ministeriële regeling voor 2011 worden zowel het bedrag van de beschikbare middelen als het macro-prestatiebedrag voor 2011 vastgesteld. Het College voor zorgverzekeringen kent per individuele zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage toe.