Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ

De beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ zijn gebudgetteerd. Iedere zorgverzekeraar ontvangt jaarlijks een budget. De zorgverzekeraars die ook verbindingskantoor zijn ontvangen in die hoedanigheid nog een afzonderlijk budget. Het CVZ bepaalt hoe de besteedbare middelen worden verdeeld en welke voorschotten er worden toegekend.