Publicatie Zvw 2006 - 2021

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2020 gestegen van € 17,4 miljard naar € 30,1 miljard.

Als gevolg van de coronapandemie zijn de kosten voor 2020 en 2021 nog onzeker.