Publicatie Wlz 2015 - 2021

Op deze pagina kunt u de tabel met de kwartaalcijfers Wlz bekijken en downloaden.

Voor de Wlz-jaren 2015 tot en met 2019 zijn de lasten en baten voor het Fonds langdurige zorg definitief vastgesteld. De lasten en baten voor de jaren 2020 en 2021 zijn nog voorlopig.

De lasten voor zorg in natura in 2020 bevatten een raming van de continuïteitsbijdragen en meerkostenvergoedingen aan Wlz-zorgaanbieders als gevolg van de coronapandemie. Continuïteitsbijdragen zijn tegemoetkomingen in de doorlopende kosten van zorginstellingen, die door een omzetdaling vanwege de verminderde zorgvraag tijdens de virusuitbraak niet worden gedekt, zoals loonkosten en gebouwkosten. Meerkostenvergoedingen zijn voor de kosten die zijn gemaakt om COVID-zorg te leveren aan patiënten met het virus en voor de kosten om besmettingen van personeel en patiënten te voorkomen, zoals beschermingsmaterialen. De definitieve bepaling van de financiële gevolgen van de coronapandemie vindt op een later moment plaats, via de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De lasten voor zorg in natura 2021 zijn gebaseerd op de voorschotbetalingen van het CAK aan de Wlz-zorgaanbieders in het eerste kwartaal van het jaar. 

Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor langdurige zorg op basis van declaratiegegevens staan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers, de Zorgcijfersdatabank.