Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018

Het Zorginstituut regelt in zijn Beleidsregels de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars. Het proces verloopt volgens een cyclus. In 2018 kent het Zorginstituut voorafgaand aan het vereveningsjaar 2018 (ex ante) de bijdrage aan de zorgverzekeraars toe. In het voorjaar van 2018 herziet het Zorginstituut de toekenning bij de zogenoemde ‘lenteherberekening’. En na afloop van het jaar (ex post) stelt het Zorginstituut de bijdrage definitief vast.