Handboek informatie-uitvraag Wlz 2017

Wlz-uitvoerders moeten in het kader van de Wet langdurige zorg periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan om de kwartaalstaten en de jaarstaten en de verantwoording van zorgkantoren door uitvoeringsverslagen en financiƫle verantwoordingen. Het Handboek bevat aanwijzingen voor de Wlz-uitvoerders over hoe zij die informatie voor 2017 moeten aanleveren.