Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016

Het Zorginstituut regelt in zijn Beleidsregels de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars. Het proces verloopt volgens een cyclus. In 2016 kent het Zorginstituut voorafgaand aan het vereveningsjaar 2016 (ex ante) de bijdrage aan de zorgverzekeraars toe. In het voorjaar van 2016 herziet het Zorginstituut de toekenning bij de zogenoemde ‘lenteherberekening’. En na afloop van het jaar (ex post) stelt het Zorginstituut de bijdrage definitief vast.