Handboek Wlz uitvoerders en zorgkantoren 2016 (versie 1)

Wlz-uitvoerders en zorgkantoren moeten in het kader van de Wet langdurige zorg periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan om de kwartaalstaten en de jaarstaten en de verantwoording van zorgkantoren door uitvoeringsverslagen en financiƫle verantwoordingen. Het Handboek bevat aanwijzingen voor de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren over hoe zij die informatie voor 2016 moeten aanleveren.