Brief FKG ATC-referentiebestand 2016 en 2017

Verzoek van het ministerie van VWS aan het Zorginstituut voor aanpassing beleidsregels vereveningsbijdrage Zvw 2016 en 2017