Regeling risicoverevening 2017 (brief VWS)

Het Kabinet wil de werking van het ex ante risicovereveningsmodel verbeteren en de risicodragendheid van zorgverzekeraars vergroten door de afschaffing van de ex post compensatiemechanismen. De Regeling risicoverevening 2017 is hierop aangepast.