Brief ministeriële Regeling risicoverevening 2015

Het Kabinet wil de werking van het ex ante risicovereveningsmodel verbeteren en de risicodragendheid van zorgverzekeraars vergroten door de afbouw van de ex post compensatiemechanismen. De Regeling risicoverevening 2015 is hierop aangepast.