Brief VWS Regeling risicoverevening 2014

Het Kabinet wil de werking van het ex ante risicovereveningsmodel verbeteren en de risicodragendheid van zorgverzekeraars vergroten door de afbouw van de ex post compensatiemechanismen. De Regeling risicoverevening 2014 is hierop aangepast.