Wijziging budgetcomponent 2011 aanvulling (brief VWS)

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor 2011 de aanvullende budgetparameter 'tertiaire functie' voor categorale instellingen ingevoerd. Vanaf 2012 geldt binnen de risicoverevening een andere methode voor het classificeren van de kosten van ziekenhuizen.