Wijziging Regeling zorgverzekering risicovereveningssysteem 2011 (brief VWS)

Door de demissionaire status van het kabinet blijven structurele wijzigingen van het risicovereveningsmodel voor 2011 achterwege. De verdere afbouw van de ex post compensatiemechanismen is daardoor opgeschort. Wel is het deelbedrag 'overige prestaties' niet langer opgesplitst in deelprestaties.