Advies uitbreiding B-segment 2011 (brief NZa)

Per 2011 worden 30.000 DBC's vervangen door 3.000 DOT-zorgproducten. Hierdoor is het niet mogelijk het bestaande B-segment 1-op-1 om te zetten naar B-DOT-zorgproducten. Met een uitbreiding van het B-segment kan dit worden voorkomen en ontstaat ook een consistentere verdeling van zorg over de verschillende segmenten.