Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017

De besteedbare middelen voor de beheerstaken bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg bedragen voor 2017 153,753 miljoen euro. Hiervan is 74,602 miljoen euro beschikbaar voor de taken van de zorgkantoren en 79,151 miljoen euro voor alle andere wettelijk geregelde taken. Voor de toepassing van deze aanwijzing zal Zorginstituut Nederland beleidsregels vaststellen.