Aanleverkalender en productkalender Wlz

Wlz-uitvoerders leveren in de kwartaalstaten en jaarstaten gegevens aan over de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per Wlz-uitvoerder/zorgkantoor het beheerskostenbudget Wlz vast te stellen.

Aanleverkalender

11-11-2018 Kwartaalstaat 3e kwartaal 2018 (Wlz-regio)
11-02-2019 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2018 (Wlz-regio)
12-05-2019 Kwartaalstaat 1e kwartaal 2019 (Wlz-regio)
11-08-2019 Kwartaalstaat 2e kwartaal 2019 (Wlz-regio)
11-08-2019 Aantal Wlz-verzekerden per 01-07-2019
11-11-2019 Kwartaalstaat 3e kwartaal 2019 (Wlz-regio)
11-02-2020 Kwartaalstaat 4e kwartaal 2019 (Wlz-regio)

Productkalender

01-11-2018 Monitor Wlz 2017
01-12-2018 Afroming wettelijke reserve Wlz 2017
01-03-2019 Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2019 beheerskosten zorgkantoren 
01-03-2019

Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2019 beheerskosten Wlz-uitvoerders  

01-03-2019 Voorlopige vaststelling beheerskosten Wlz 2019 beheerskosten SVB
01-04-2019 Definitieve vaststelling zorgkosten Wlz 2017 Wlz-uitvoerders
01-04-2019 Definitieve vaststelling zorgkosten Wlz 2017 Zorgkantoren
01-05-2019 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2018 beheerskosten zorgkantoren   
01-05-2019 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2018 beheerskosten Wlz-uitvoerders
01-05-2019 Nadere vaststelling beheerskosten Wlz 2018 beheerskosten SVB
01-08-2019 Definitieve vaststelling beheerskosten AWBZ 2014 zorgkantoren
01-08-2019 Definitieve vaststelling beheerskosten Wlz 2016 zorgkantoren
01-11-2019 Monitor Wlz 2018
01-12-2019 Afroming wettelijke reserve Wlz 2018