Weblog

Normen (durven) stellen

Op het moment dat ik dit schrijf moeten de Tweede Kamerverkiezingen nog plaatsvinden. De plannen die de partijen met de zorg hebben zijn niet echt spannend: ze willen bijna allemaal effectievere zorg en minder marktwerking. Spannender is wat het komende kabinet straks met die plannen gaat doen.

Toegankelijkheid van de zorg

Wat mij betreft moet in het regeerakkoord over de zorg de toegankelijkheid van de zorg op nummer 1 staan. Want de  betaalbaarheid en vooral de inzetbaarheid van mensen komen steeds meer onder druk te staan. Dat dwingt ons – de overheid - tot het maken van keuzes. In plaats van steeds maar weer draagvlakgesprekken voeren met partijen, moet de overheid zich op dit punt veel directer uitspreken, kaders stellen, zich normatief opstellen, eigen verantwoordelijkheid nemen.

Passende zorg

In het afgelopen najaar hebben het Zorginstituut en de NZa hiervoor een voorzet gedaan met ons advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu’. Hierin stelden wij enkele normen voor passende zorg. De vraag is: wat doet de toekomstige minister hiermee? Neemt het komende kabinet hierin zijn verantwoordelijkheid? Of gaat het verder met praten,  procesafspraken maken en aan de zijlijn afwachten? Ons advies wordt breed gedragen, al is een enkele partij bang dat deze normen ertoe leiden dat de overheid alles gaat bepalen. Dat is geenszins het geval: we maken een duidelijk onderscheid tussen ‘expertvraagstukken’ en ‘normatieve vraagstukken’. De expertvraagstukken leggen we bij de experts in het veld. Zij gaan over de inhoud, de overheid voert slechts de regie over het proces. Gaat het om normatieve vraagstukken, dan voert de overheid juist wel de regie over de inhoud en neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Zij stelt kaders en normen op,  bijvoorbeeld over de kosten en organisatie van de zorg. Als Zorginstituut willen we onderzoeken of we ook de (kosten-)effectiviteit kunnen beoordelen van behandelingen die nu nog automatisch in het ‘open pakket’ instromen. En of we kwaliteit kunnen toevoegen als voorwaarde voor verzekerde zorg. We gaan hierbij uitdrukkelijk niet op de stoel van de  zorgprofessional zitten: binnen de kaders voor verzekerde zorg is het aan de behandelrelatie om de beste keuzes te maken. Wel spreken we ons uit langs welke (passende zorg)principes de zorg georganiseerd moet worden.

Regionale initiatieven

Begrijp me goed: om deze ambities te kunnen realiseren hebben we de zorgverleners hard nodig! Er komen veel mooie, regionale initiatieven uit het veld die de principes juist promoten en onze aanmoediging verdienen. De overheid kan helpen om die initiatieven landelijk op te schalen. Dat doen we nu bijvoorbeeld al bij regionale experimenten met e-health. Een mooi voorbeeld van hoe de overheid en de veldpartijen samen kunnen werken om succesvolle initiatieven op te schalen tot de nieuwe norm van goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

Sjaak Wijma is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.