Weblog

Vlot-trekken

De afgelopen maanden hebben het Zorginstituut en de NZa onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn om passende zorg te stimuleren. Daarmee leggen we een basis voor een andere organisatie van de zorg, een verandering die hard nodig is om de kwaliteit en toegankelijkheid van ons solidaire systeem betaalbaar te houden. Eind november 2020 brachten we hierover een advies uit aan de minister van VWS. 

Hoe verder

Nu dit advies er ligt, rijst de vraag: hoe verder? We stoeien immers al lang met de vraag hoe we ons zorgsysteem betaalbaar, kwalitatief goed en toegankelijk kunnen houden. En dus hoe we passende zorg kunnen stimuleren. Dat heeft de afgelopen jaren tot diverse initiatieven geleid, met wisselend succes. Wat maakt dit advies anders? Waarom zou het nu wél lukken om de noodzakelijke organisatorische veranderingen in de zorg te realiseren? Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste gaan we de rol van en samenwerking met de betrokken partijen anders benaderen. We doen dit nog steeds samen, maar niet meer op basis van consensus, maar op consent: niet iedereen hoeft het meer met alle beslissingen eens te zijn om veranderingen door te voeren; de meerderheid gaat het tempo bepalen en wij als overheid gaan daarop sturen. We zijn de vrijblijvendheid voorbij.

We bewegen allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op

De tweede reden dat dit advies grote kans van slagen heeft is dat we meer dan vroeger inzetten op congruentie, parallelliteit en lerend vermogen: we bewegen allemaal tegelijkertijd dezelfde kant op en onderweg leren we van elkaar. Het succes van deze aanpak laat zich het beste illustreren aan de hand van een metafoor. Zie elk initiatief, maar ook elke veldpartij, als een apart vlot van zo’n 2 bij 2 meter. Bij rustig weer drijven ze samen op de oceaan en gaat elk vlot zijn eigen gang. Maar bij een flinke storm raken de vlotjes elkaar kwijt, kunnen ze zelfs zinken. Ook als je ze allemaal op een megavlot bij elkaar brengt, zal dat vlot bij een minimale golfslag ten onder gaan. Dat kunnen we voorkomen door de vlotjes (lees: initiatieven) onderling met kettingen te verbinden. Zo ontstaat er één groot, krachtig vlot dat elke storm kan weerstaan én als collectief één kant op gaat.

Dat is ons doel: alle partijen/initiatieven met elkaar verbinden, zodat er één beweging ontstaat, namens 17 miljoen Nederlanders. Want daar ligt onze legitimiteit; bij al die mensen in dit land die recht hebben op passende zorg. Daar maken wij ons sterk voor.

Sjaak Wijma is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.