Weblog

Systeem en context

Afgelopen jaar bestond het Zorginstituut en zijn voorgangers 70 jaar. Een moment om even terug te blikken. Dit hebben we gedaan in het jubileumnummer van het Zorginstituut Magazine. Daarin staat een historisch overzicht van memorabele momenten, anekdotes en beschouwingen. Ter afsluiting kijk ik samen met mijn collega’s Tiana van Grinsven en Peter Siebers welke lessen we uit het verleden kunnen trekken en hoe we deze kunnen gebruiken voor de toekomst.

De foto toont het voorblad Zorginstituut Magazine - 70 jaar Zorginstituut

Maatschappelijk veld

Daarop vooruitlopend kijk ik eerst, op deze plek, naar het hier en nu. Specifieker: naar de plek van het Zorginstituut in het maatschappelijk veld, in ons huidig tijdsgewricht. Want zoals wij als 70-jarige vaker hebben meegemaakt, worden we doorlopend geconfronteerd met veranderingen in de samenleving, waar wij ons opnieuw toe moeten verhouden. Ik doel hier op de overgang naar de ‘nieuwe democratie’. Een democratie waarin mensen zich via de sociale media steeds vaker mengen in maatschappelijke discussies, en steeds meer lijken te handelen vanuit de onderbuik. Een democratie waarin onderwerpen op basis van 40.000 handtekeningen op de politieke agenda komen.

We zijn er primair voor de inwoners van Nederland

Wat betekent dat voor de zorg? Voor ons? En hoe gaan wij daarmee om? Systemen - en daarmee bedoel ik wetten en vastgestelde procedures die voorspelbaarheid en gelijkheid tussen burgers beogen - hebben de zorg jarenlang in goede banen geleid. Maar inmiddels staat dat systeem volgens velen op gespannen voet met de (persoonlijke) context: het doet volgens velen namelijk onvoldoende recht aan de bedoeling, aan wat in de spreekkamer tussen patiënt en arts is besproken of tussen de wijkverpleegkundige en de oudere thuis.
Als Zorginstituut hebben wij met zowel systeem als context te maken en zoeken we een weg om ons tot beide te verhouden. We zijn er immers niet voor het systeem, maar primair voor de inwoners van Nederland om de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Soms moeten we het systeem verrijken met context. Afgelopen jaar kwamen die vragen op bij het advies over het medicijn Fampyra. De aanvankelijke (negatieve) beoordeling van dit middel was terecht, maar toen we samen met partijen meer context toevoegden (voor wie wil je Fampyra gebruiken?) bleek het voor een kleine groep patiënten met een ernstige loopstoornis wel effectief. Systeem en context moeten hand in hand gaan.
Neem ook de ouderenzorg waar een tekort aan woningen is door het wegvallen van verzorgingshuizen, ouderen die langer thuis blijven wonen en waar nu eindeloze debatten tussen gemeenten en verzekeraars plaatsvinden wie wat financiert. Het is belangrijk om te kijken vanuit een bredere context zodat we de ziel in de zorg houden.

Kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is

Zo bewegen we al 70 jaar mee met de veranderingen in de maatschappij. En zo benaderen we ook dé uitdaging van dit moment: hoe verhouden wij ons tot de ‘nieuwe democratie’ en hoe houden we, samen met andere partijen, de zorg organiseerbaar? Daarover zijn wij voortdurend in gesprek met de partijen in de zorg. Want alleen gezamenlijk kunnen we de zorg in Nederland kwalitatief hoog, toegankelijk en betaalbaar houden. Ook in de toekomst.

Sjaak Wijma is voorzitter van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.