Weblog

Passende zorg

De best passende zorg voor de patiënt; over nut en noodzaak van passende zorg zal iedereen het snel eens zijn. Zeker nu de coronacrisis de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg nog meer onder druk zet. Maar wat ís passende zorg? Wie bepaalt dat? Of beter: waardoor wordt dat bepaald?

Zorgvraag vanuit meerdere perspectieven bekijken

Voor passende zorg is het belangrijk om zowel de zorgvraag van de patiënt als de verschillende behandelmogelijkheden goed te doorgronden. Wat is voor deze patiënt met zijn specifieke zorgvraag de best passende zorg? Zorg die bijdraagt aan een goed leven: autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenisvol bezig zijn. Om dat te kunnen bepalen, moet zijn zorgvraag vanuit meerdere perspectieven (patiënt, mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut, orthopeed et cetera) onderzocht worden, waarbij vóór alles zijn persoonlijke situatie het uitgangspunt is. Alleen op basis van dat volledige beeld kunnen patiënt en zorgverleners de best passende zorg bepalen.

Best passende behandeling voor de patiënt

Wat betekent dit voor de zorg en welke rol kan het Zorginstituut daarin spelen? Vooropgesteld: de basisvoorwaarde voor passende zorg is dat deze effectief is en voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Dat blijft een harde grens tussen het wel of niet verzekeren van zorg. Belangrijk is dus dat we onderzoeken welke randvoorwaarden nodig zijn om effectieve zorg passend te maken voor een individuele patiënt. Op verzoek van het ministerie van VWS is het Zorginstituut deze randvoorwaarden nu aan het verkennen.
Vervolgens kijken we hoe we passende zorg straks kunnen meenemen in pakketuitspraken. In de verkenning richten we ons primair op de context van het zorgverleningsproces waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten: de behandelrelatie. We zullen ons niet mengen in de spreekkamergesprekken, maar we willen als ‘pakketbeheerder’ wel een proces afspreken waarin de diverse perspectieven naast elkaar worden gelegd, zodat de patiënt de best passende behandeling krijgt.

Breed draagvlak is nodig

In het lopende onderzoek naar de randvoorwaarden consulteren we, naast partijen waarmee we vaker overleg voeren, ook ‘vrije denkers’. Op basis van die brede input brengen we voor 1 november aanstaande een advies uit aan de minister. Dit werken we vervolgens in een werkagenda met het veld verder uit. Want alleen met breed draagvlak kan de volgende stap naar passende zorg gezet worden.

Sjaak Wijma is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.