Weblog

Borg ook tijdens coronacrisis toegang tot goede zorg

De zorg wordt geconfronteerd met een dominante en urgente vraag; de vraag naar zorg voor patiënten die getroffen zijn door het Corona-virus. Er wordt grote inzet gevraagd van zorgprofessionals, bestuurders en het ministerie van volksgezondheid. Nederland toont zich solidair met zowel de patiënten als de professionals. Hulde!

Andere zorg onbedoeld verdrongen

Naarmate de coronacrisis langer duurt wordt er een aanhoudend en groot beroep gedaan op beschikbare zorgprofessionals en behandelcapaciteit. Onbedoeld wordt hierdoor andere zorg verdrongen. En dat wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar. Wat zijn de gezondheidseffecten daarvan? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat we geen compleet overzicht hebben wat de gevolgen zijn van het niet geven of opschorten van deze verdrongen zorg. Wat we wel weten is dat als de crisis langer aanhoudt, de gevolgen ernstiger worden.

In de hectiek van het moment kiezen we in deze crisisfase voor de medemens die op leven en dood tegen Corona strijdt. Maar naarmate deze strijd voortduurt, wordt het probleem van verdringing groter. Ik vind het de taak van het Zorginstituut om in kaart te brengen welke zorg nu in de knel komt, ook al missen we nu de gebruikelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld kosteneffectiviteitsanalyses. Met deze uitzonderlijke situatie hebben we geen ervaring, maar ik vind dat we de afweging tussen de kernwaarden van ons stelsel – kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid – wel moeten blijven maken. En ons daarbij moeten realiseren dat niet alles wat telt ook geteld kan worden! Want hoe wegen we bijvoorbeeld de consequenties van vereenzaming in de GGZ en de gehandicaptenzorg?

Dilemma

In deze crisisfase vind ik net als alle Nederlanders dat de inspanningen zich moeten richten op het bestrijden van het Covid-19 virus. We krijgen door die inspanning en de opgedane kennis steeds betere inzichten voor de behandeling en begeleiding van de individuele patiënten. Ook door betere indicatiestelling voor een ziekenhuis- en IC-opname en door opschaling van behandelcapaciteit buiten het ziekenhuis gaat het Nederland hopelijk lukken om de crisis binnen de perken te houden. Maar tijdens deze broodnodige aanpak moeten we oog houden voor de behandelcapaciteit voor de overige zorg. En dat is geen eenvoudig dilemma.

Kennis vergaren

Het Zorginstituut neemt zijn verantwoordelijkheid voor mensen die nu langer moeten wachten op hun onderzoek of behandeling én voor de zorgprofessionals die de verantwoordelijkheid voor de besluiten daarover moeten nemen. We nemen daarom nu het initiatief om de betrokken partijen bij elkaar te brengen om samen kennis over de gevolgen van de coronacrisis en de verdringing van andere noodzakelijke zorg te vergaren. Op basis hiervan kunnen we met de expertise van onze commissies werken aan scenario’s om de bestaande en de vrijkomende zorgcapaciteit zo zinnig mogelijk in te zetten om de coronacrisis onder controle te krijgen. Én tegelijkertijd ook andere noodzakelijke zorg te blijven bieden! 

Sjaak Wijma is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Dit blog is op 2 april gepubliceerd op de website van Skipr

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • zeer interessant artikel. dank u
    http://virtuelcampus.univ-msila.dz/fll

    Van: simon | 08-06-2020, 19:04