Stikstofprobleem

Weblog

De afgelopen weken reisde ik geregeld af naar Den Haag om met de Sociaal-Economische Raad (SER) en binnen interdepartementale commissies te praten over het toekomstig regeringsbeleid. Een belangrijk issue daarbij is de houdbaarheid van ons zorgstelsel; die begint zijn limiet te bereiken. Die reizen naar Den Haag gebeuren in stilte en blijven voor de buitenwereld onopgemerkt. Niet te vergelijken dus met de luidruchtige protestmarsen van boeren en bouwers die in diezelfde weken het Malieveld bezetten. Toch zag ik ook een parallel tussen hun en mijn bewegingen naar de Hofstad. Want zowel bij de houdbaarheid van het zorgstelsel als bij het stikstofprobleem zijn de grenzen bereikt. En in beide gevallen is dit niet een probleem van één groep of instelling (respectievelijk: het Zorginstituut/de dokters en de boeren/bouwers), maar van de BV Nederland. 

Keuzes maken

Omdat we aan de limiet van de betaalbaarheid van de zorg zitten, zijn we genoodzaakt om keuzes te maken. Zorg die werkt, willen we stimuleren en in het basispakket behouden. Maar als we binnen de zorg ons eigen ‘stikstofprobleem’ willen oplossen, dan moet niet-zinnige en niet-kosteneffectieve zorg er zo snel mogelijk uit. Dat beslissen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking en met inzet van alle betrokken partijen. Dat is waar wij als Zorginstituut onze rol pakken: we voeren het gesprek binnen de zorgsector om samen dit probleem aan te pakken. We hebben voorbeelden te over van hoe we dat doen. Ik noem er hier 3. Ten eerste de Rondetafel Diabeteszorg, waarin alle betrokken partijen samenwerken om diabetici de best mogelijke zorg te geven, die ook betaalbaar en toegankelijk blijft. Ten tweede ons standpunt over neuromodulatie bij pijnbestrijding, dat nu niet meer in alle gevallen verzekerd wordt. Ook hiervoor werkten wij intensief samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. En tot slot ons Zinnige Zorg-programma, waarin we samen met betrokken partijen de zorg op alle ICD-10-gebieden, de ggz en gehandicaptenzorg doorlichten. 

In gesprek blijven

Het zijn slechts 3 voorbeelden van hoe wij als Zorginstituut de rol van verbinder pakken en in gesprek blijven met partijen uit het veld. Dat is belangrijk, want we moeten – soms moeilijke - keuzes in de zorg maken. Niet om dokters en patiënten te pesten, maar omdat we tegen de grenzen van de betaalbaarheid van zorg aan lopen. Als we willen voorkomen dat dokters en patiënten zich niet gehoord voelen en straks ook naar het Malieveld gaan, moeten we met hen in gesprek blijven. Want net als bij stikstof, is de houdbaarheid van ons zorgstelstel niet het probleem van dokters en patiënten, maar van ons allemaal. Dat probleem kunnen we alleen in gezamenlijkheid oplossen. En daarvoor rijd ik graag nog een paar keer in stilte naar Den Haag.

Sjaak Wijma is voorzitter van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.