Weblog

Alternatieve feiten

Op 22 februari 2017 introduceerde de perschef van Donald Trump het begrip ‘alternative facts’ om de lage opkomst rond de inauguratie te verhullen. Sindsdien leren we bewuster leven met alternatieve feiten en nepnieuws. Ook in Nederland. Ministers die ervoor waarschuwen. Een minister die zich er zelf evident schuldig aan maakt. Ik weet eerlijk gezegd niet of alternatieve feiten nu erger zijn dan helemaal geen feiten. Zo hebben we onlangs een nieuw geneesmiddel voor Spinale Musculaire Atrofie (SMA) beoordeeld, Spinraza® genaamd. Daar was in de media van Telegraaf tot NOS Journaal weinig nepnieuws bij. Gelukkig.

Goede afweging maken is bijna onmogelijk

Wat ons als Zorginstituut dwars zit, is dat de farmaceutische industrie het ons eigenlijk onmogelijk maakt om tot een goede afweging te komen, omdat zij simpelweg geen feiten wil overleggen over de prijsvorming. Dat was terecht een diepe
verzuchting in de Adviescommissie Pakket. En zoals steeds eindigt dit in prijsonderhandelingen door het ministerie van VWS. Onderhandelingen waarover al helemaal geen mededelingen worden gedaan, want dat heeft de industrie zo bedongen.

Transparantie in prijsopbouw

In een interview in Het Financieele Dagblad bepleitte ik meer transparantie in de prijsopbouw. Moet een medicijn echt zoveel kosten? Nu weet ik ook wel dat in de vrijemarkteconomie prijzen en kosten los staan van elkaar. Maar hier praten we over monopolisten, door de overheid beschermd met een patentrecht. Maar die overheid heeft ook de plicht zijn burgers te beschermen. Wij hebben in Nederland een zorgsysteem dat gebaseerd is op een verplichte solidariteit. Mag die burger dan waar voor zijn premiegeld vragen en mag die burger die daar in geïnteresseerd is dan ook goed geïnformeerd zijn hoe het premiegeld besteed wordt? De groei van de dure geneesmiddelen is zonder opening van zaken te geven een potentiële bom onder de solidariteit. Ik stel voor om farmaceuten die niet bereid zijn controleerbaar inzicht te geven in hun prijzen dan maar niet langer ontvankelijk te verklaren in hun verzoek tot beoordeling voor de verzekering. Het verhaal dat de bedrijven zo’n groot ondernemingsrisico lopen en torenhoge ontwikkelkosten maken voor medicijnen voor kleine groepen hoort thuis in de categorie alternatieve feiten. Ontwikkeling en gebruik van innovatieve medicijnen levert maatschappelijke winst op, economisch en sociaal. Maar de verdeling daarvan is volkomen scheef. Dat farmabedrijven, aan wie door patentrecht een monopolie geschonken is, het leeuwendeel van die maatschappelijke winst in de vorm van bedrijfswinst in hun eigen zak steken is in de huidige verhoudingen niet meer uit te leggen. Dat spel van ‘privatizing gains and socializing los wordt niet meer geaccepteerd.

Arnold Moerkamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

  • Héél normaal zou het moeten zijn dat niemand ongepaste reacties mag maken ,maar waarom mag de Koning dan wel beledigd worden?
    Fatsoen naar de medemens moet nummer 1 in ons doen en laten zijn.

    Van: Annie Levering | 18-04-2018, 15:48