Zorginstituut Nederland lanceert Zorgcijfersdatabank

Actuele en betrouwbare cijfers over alle kosten voor de basisverzekering en de langdurige zorg zijn vanaf vandaag in te zien via de website Zorgcijfersdatabank.nl van Zorginstituut Nederland. Deze vernieuwde database maakt de kostenontwikkeling op macro- en microniveau inzichtelijk. De cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd.

De foto toont het icoon van de Zorgcijfersdatabank: een groen hartje met daarin een lichtgele pijl in de vorm van een bliksemschicht die naar rechtsboven wijst. Linksonder het hart staat in oranje een stapeltje van euromunten.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Stijgende zorgkosten

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en ook de kosten voor langdurige zorg stijgen.

Keuzes zijn noodzakelijk om de Nederlandse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Kwalitatief goede, actuele en vindbare cijfers over de zorgkosten zijn hierbij onmisbaar. Via de Zorgcijfersdatabank maakt het Zorginstituut deze cijfers publiekelijk bekend. De databank vormt de bron voor de overheid van de officiële cijfers over de zorgkosten in Nederland. Daarnaast zijn op Zorgcijfersdatabank.nl onderzoeken en verdiepende analyses van het Zorginstituut te vinden over trends in kostenontwikkeling in verschillende zorgsectoren, alsook de ZorgCijfers Monitor over de kwartaalcijfers van het basispakket en de langdurige zorg.

Gedetailleerde analyses

Met de vernieuwing van de Zorgcijfersdatabank is veel meer maatwerk mogelijk dan in het verleden. De website van het Zorginstituut ontsluit alle kwartaal- en jaarcijfers van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), vanaf 2015 tot en met het lopende jaar. Waar voorheen alleen verantwoordingscijfers werden gebruikt als bron, worden nu ook declaratiedata gebruikt om inzichten te creëren. Daardoor is het mogelijk om tot op detailniveau kostenanalyses te maken. Dit helpt de overheid in het voeren van beleid, maar is ook interessant voor zorgprofessionals, zorgverzekeraars, journalisten en geïnteresseerde burgers.

Totale kosten basispakket

Ga zelf aan de slag met de Zorgcijfersdatabank en krijg inzicht in de Nederlandse zorgkosten. Maak gedetailleerde kostenanalyses van een breed scala aan zorgonderwerpen. Bijvoorbeeld de kosten voor het verblijf in de langdurige zorg (9,3 miljard euro in de eerste helft van 2020) of de kosten voor dure medicijnen (geschat op 2,3 miljard euro voor heel 2020; een stijging van 43% ten opzichte van 2015). De totale kosten van alle zorg in het basispakket in 2020 worden momenteel geschat op 48 miljard euro. Dat komt neer op €2.774 per verzekerde. Ruim €300 meer dan in 2016 (een stijging van 13%).