Farmacotherapeutisch Kompas ondersteunt zorg op maat beter

Artsen en verpleegkundigen die medicijnen voorschrijven, kunnen nu met het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) nog beter hun keuze maken welk middel het beste is voor individuele patiënten. Aan het FK is namelijk informatie toegevoegd over de toepassing van geneesmiddelen bij 6 bijzondere groepen patiënten zoals ouderen, mensen met een leverfunctiestoornis en zwangere vrouwen.

De foto toont een apotheekmedewerker die op anderhalve meter afstand een medicijn afgeeft aan een man
Beeld: ©ANP

Betere zorg voor de patiënt

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is met gemiddeld 100.000 bezoeken per dag en 2,5 miljoen bezochte pagina’s per week een van de veel geraadpleegde websites in Nederland. Gebruikers waarderen het FK zeer, en hebben aangegeven dat ze de behoefte hebben om snel het juiste geneesmiddel te kunnen vinden voor een patiënt die ‘niet standaard’ is. Deze informatie hebben ze nodig om zorg op maat te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met een nierfunctiestoornis of leverfunctiestoornis, vrouwen die zwanger zijn of de borst geven, en kinderen.

Om aan deze wens van gebruikers tegemoet te komen, heeft de redactie van het FK informatie over deze patiëntengroepen verzameld en samengevat in de nieuwe rubriek 'Toepasbaarheid'. Hierdoor is het bij het voorschrijven van geneesmiddelen makkelijker om rekening te houden met de kenmerken van individuele patiënten uit deze groepen. De nieuwe rubriek is toegevoegd aan 35 groepen met geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven zoals pijnstillers, bloeddrukverlagers en antidepressiva.

Tijdbesparing voor de arts

Overzichtelijke informatie in het FK die gericht is op bepaalde groepen patiënten, bespaart ook veel tijd in de spreekkamer. Een arts hoeft nu immers niet meer zelf de informatie bij elkaar te zoeken die nodig is om voor een patiënt de beste keuze te maken. Ook voor studenten geneeskunde en farmacie is het handig om bij het leren voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen overzichtelijke informatie te hebben die gericht is op bepaalde groepen patiënten.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg. Het Farmacotherapeutisch Kompas is daarbij een belangrijk hulpmiddel: het helpt om het gepast gebruik van geneesmiddelen te stimuleren. Gepast gebruik houdt in: behandeling met geneesmiddelen die in medisch opzicht het best zijn en niet duurder dan noodzakelijk.