Kniedistractie nog geen verzekerde zorg

Zorginstituut Nederland oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat kniedistractie bij patiënten jonger dan 65 jaar met ernstige knieartrose net zo goed is als een knieprothese. Dat betekent dat de behandeling niet uit het basispakket vergoed kan worden. Als er meer onderzoek is gedaan, kan het Zorginstituut kniedistractie opnieuw beoordelen.

De foto toont twee chirurgen die een knie opereren
Beeld: ©ANP

Bij kniedistractie wordt bij patiënten met ernstige artrose - slijtage van het kraakbeen - het kniegewricht tijdelijk (6 tot 7 weken) een klein stukje (5 mm) uit elkaar getrokken. Hierdoor komt er ruimte vrij en wordt het kniegewricht ontlast. Het kapotte kraakbeen zou dan de kans krijgen zich te herstellen.

Nog onvoldoende bewijs voor effectiviteit

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of kniedistractie net zo goed (effectief) is als een totale knieprothese voor patiënten met ernstige (end-stage) knieartrose die jonger zijn dan 65 jaar. Het gaat om patiënten met een indicatie voor een totale knieprothese. Daarnaast is gekeken of een kniedistractie ervoor kan zorgen dat het moment waarop iemand alsnog een totale knieprothese nodig heeft, jaren kan worden uitgesteld. Daarmee zou de kans op een tweede operatie (revisieoperatie) relatief laag worden.

De beoordeling van het Zorginstituut is gebaseerd op 2 onderzoeken met een beperkt aantal patiënten. Meer wetenschappelijke studies die beide behandelingen met elkaar vergelijken, zijn er nog niet. Op basis van het beschikbare bewijs concludeert het Zorginstituut dat niet is vast te stellen dat kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Ook is het onzeker of kniedistractie leidt tot langdurig uitstel van een totale knieprothese. Hiermee voldoet kniedistractie voor de onderzochte groep patiënten niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en kan de behandeling niet uit het basispakket worden vergoed.

Bij de beoordeling van de effectiviteit van kniedistractie is gekeken naar het verminderen van de artroseklachten, de lichamelijke en geestelijke kwaliteit van leven, het behoud van de eigen knie, en complicaties van de behandeling.

Meer onderzoek nodig

Ondanks het beperkte bewijs lijkt kniedistractie wel een veelbelovende behandeling te zijn. Om die veelbelovendheid echt vast te stellen, is meer en langduriger onderzoek met voldoende patiënten nodig. Daarna kan het Zorginstituut de effectiviteit van kniedistractie opnieuw beoordelen.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.