Horizonscan Geneesmiddelen: veel nieuwe producten voor de behandeling van COVID-19

Er zijn honderden medicijnen en vaccins in ontwikkeling voor het behandelen en voorkomen van COVID-19. De corona-pandemie heeft door de snelle wereldwijde verspreiding ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich mee voor ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut brengt daarom voortaan op de Horizonscan Geneesmiddelen in een exclusief overzicht ook vroegtijdig in beeld welke geneesmiddelen mogelijk voor COVID-19 op de markt komen en wat de effecten hiervan zijn. Vanwege het grote aantal producten en de snel opvolgende ontwikkelingen wordt het overzicht maandelijks door het Zorginstituut geactualiseerd op horizonscangeneesmiddelen.nl.

De foto toont medewerkers van een laboratorium die werken met medicijnen

Achtergrondinformatie over vaccins

De Horizonscan Geneesmiddelen richt zich in beginsel op medicijnen. Vaccins vallen daar buiten, maar zeker met betrekking tot COVID-19 zijn ze van groot publiek belang. Daarom is in het overzicht ook achtergrondinformatie over vaccins opgenomen en wordt aanvullend verwezen naar andere informatiebronnen.

Ook veel nieuwe geneesmiddelen voor oncologie en neurologie

Ook het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat mogelijk op de markt komt voor andere ziektebeelden dan COVID-19 neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal 522 producten die de komende twee jaar kunnen worden beoordeeld voor toelating tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd.
Als wordt ingezoomd op geneesmiddelen die nu nog in worden onderzocht dan valt op dat er met name binnen de oncologie en neurologie veel ontwikkelingen in de pijplijn zitten.

Openbaar en objectief overzicht

In de Horizonscan staan alle nieuw te verwachten specialités (merkgeneesmiddelen) en indicatie-uitbreidingen die op de markt komen. Verder worden sinds ruim een jaar ook de biosimilars en generieken opgenomen die als eerste op de markt verwacht worden om te concurreren met het spécialité; dit is ongeveer 10% van de geneesmiddelen in de scan. 60% van de producten betreft spécialités en bij een derde gaat het om indicatie-uitbreidingen van reeds bestaande geneesmiddelen.

De Horizonscan biedt hiermee een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht, zodat onder andere:

  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen kunnen versterken;
  • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut (pakket-)beoordelingen van geneesmiddelen tijdig kan agenderen en voorbereiden.