Robert Verheij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’

Dr. Robert Verheij is per 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Verheij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland.

Theorie-praktijk

De benoeming versterkt de samenwerking tussen het Zorginstituut, het Nivel en Tilburg University. De leerstoel wordt ingebed in de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisarts- en Ziekenhuiszorg. Verheij gaat de leerstoel combineren met zijn werk als programmaleider Zorgdata & het Lerend Zorgsysteem bij het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Daarnaast is Verheij één dag per week werkzaam bij het Zorginstituut. Het onderzoek binnen de leerstoel richt zich op de rol van big data bij het vervullen van de taken van het Zorginstituut.

Naar een lerend gezondheidszorgsysteem

Onderzoeksvragen waar Verheij zich op gaat richten, zijn onder meer: hoe zorgen we er voor dat professionals, burgers, organisaties en overheden leren van data? Hoe kunnen big data worden ingezet om burgers en professionals in de spreekkamer te helpen? Hoe bevorderen we de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens? Kortom: hoe maken we van Nederland een lerend gezondheidszorgsysteem?

Robert Verheij

Robert Verheij (1962) ging na het Marnix Gymnasium te Rotterdam in 1982 Sociale Geografie studeren aan de UvA. In 1999 promoveerde hij in Utrecht op Urban-rural variations in health care. Vanaf 1989 werkte hij in diverse functies bij het Nivel. Tussendoor werkte hij van 1999 tot 2002 als onderzoeker bij het RIVM. Hij is (co-)auteur van ruim 250 rapporten, artikelen en websites op het gebied van zorg en gezondheid en schreef meer dan 80 artikelen in Engelstalige journals. Terugkerende thema’s zijn: elektronische patiëntendossiers als basis voor een lerend gezondheidszorgsysteem, organisatie en financiering van de (eerstelijns)zorg, kwaliteit van zorg en geografische verschillen in zorg en gezondheid.