Grote budgetimpact effectief longkankermiddel Durvalumab

Durvalumab is een effectieve en in potentie curatieve behandeling voor een subgroep van longkankerpatiënten met een hoge ziektelast. De kosteneffectiviteit is relatief gunstig en bedraagt ongeveer € 35.000 per QALY (gewonnen levensjaar van goede kwaliteit). Doordat het middel heel vaak toegepast zal worden, kan de budgetimpact bij opname in het basispakket oplopen tot ca. € 56 miljoen per jaar. Daarnaast bestaat een reële kans op indicatie-uitbreiding, waardoor de kosten nog verder kunnen oplopen. Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruins daarom Durvalumab op te nemen in het basispakket, na onderhandeling over de prijs in de vorm van prijs-volumeafspraken. Het geneesmiddel was eerder vanwege de verwachte hoge kosten door de minister in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.

De foto toont een infuus
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Kosteneffectieve immuuntherapie

Durvalumab is een immuuntherapie die erop gericht is de anti tumor-respons van het immuunsysteem te verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is. De huidige standaardbehandeling in een niet-operabel stadium, na behandeling met chemoradiotherapie, is namelijk actief volgen tot progressie van de ziekte optreedt. In een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd door behandeling met Durvalumab een winst in algehele overleving van tenminste 6 maanden bereikt ten opzichte van de standaardbehandeling. De kosten van een behandeling met Durvalumab  zijn ruim 62 duizend euro per patiënt.

Onderzoek stimuleren

Het Zorginstituut adviseert ook om in het kader van verbetering van de doelmatige inzet van Durvalumab en soortgelijke middelen, aanvullend onderzoek te doen en dit te stimuleren en structureel te organiseren in het kader van gepaste inzet van deze geneesmiddelen. Wanneer Durvalumab op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling in het basispakket instroomt, zal het Zorginstituut het gebruik actief volgen:

  • de overeenkomst van de oorspronkelijke schatting van het aantal patiënten met het feitelijk behandelde aantal;
  • de kostenontwikkeling ten opzichte van de oorspronkelijke raming, onderdeel daarvan vormt de monitoring van het werkelijke prijsniveau van Durvalumab;
  • zorggebruik ten behoeve van een toets op de uitgangspunten van gepast gebruik.

Wanneer uit deze monitoring signalen naar voren komen die sterk afwijken van de huidige ramingen kan dit aanleiding zijn voor het Zorginstituut om opnieuw de positie van Durvalumab te beoordelen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden in beginsel zonder (prijs-)afspraken toegelaten tot het basispakket, zodat innovatieve zorg snel beschikbaar komt. De minister voor Medische zorg en Sport kan echter besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen en kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs.