Farmacotherapeutisch Kompas (FK) nog beter mobiel toegankelijk

Het ontwerp van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is gemoderniseerd. Daardoor is de website nu beter voor mobiele apparaten toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor alle platformen. De inhoud blijft ongewijzigd.

De foto toont een afbeelding van de website Farmacotherapeutisch Kompas

Website is ook app

Bij de vernieuwing ligt de nadruk op dezelfde toegankelijkheid voor alle typen platformen: desktop, laptop, mobiele telefoon en tablet. De website is om die reden ook als app op het beginscherm van mobiel of tablet te plaatsen en gedraagt zich dan ook als een app. Zo is er nu overal, op mobiel of tablet, makkelijk toegang tot alle informatie in het FK. Dus ook tot de indicaties, geneesmiddelgroepen en berichten. Daarvoor moet er wel toegang tot internet zijn. De huidige (offline) FK-app blijft ook beschikbaar, maar deze app biedt alleen informatie over geneesmiddelen.

Nieuwe opzet homepage

De opzet van de homepage van het FK is ook veranderd. De zoekbalk op de homepage is van het midden van het scherm naar rechts bovenin de groene balk verplaatst en is daar op iedere pagina te vinden. De zoekresultaten worden onder de groene balk en boven de pagina ingevoegd. De zoekfunctie is hetzelfde gebleven: zoekterm invoeren, pagina selecteren, pagina bezoeken en naar de gezochte rubriek(en) scrollen. Alleen de plek op de homepage is gewijzigd. De zoekfunctie geeft toegang tot de geneesmiddelen, de geneesmiddelgroepen en de indicaties. De overige pagina's zoals Farmacokinetiek, Off-label of Ouderen, zijn nu direct vanaf de homepage te benaderen. Voorheen zaten ze achter tabbladen, of menu's.

Vanaf 1982 onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en farmacotherapie

Het FK biedt al vanaf 1982 onafhankelijke informatie over geneesmiddelen en de behandeling van aandoeningen met geneesmiddelen (farmacotherapie). Het doel van het FK is (aspirant) artsen en verpleegkundigen te ondersteunen bij gepast voorschrijven van geneesmiddelen. Dit houdt in dat geneesmiddelen waarvan de werking niet is aangetoond, niet moeten worden voorgeschreven, al zijn deze nog zo goedkoop. En dat dure geneesmiddelen waarvan de werking is aangetoond, moeten worden voorgeschreven als er geen ander middel beschikbaar is.

Zie ook