Ambitieuze start Sjaak Wijma als bestuursvoorzitter Zorginstituut

Sjaak Wijma begint vandaag (1 november 2018) als voorzitter van Zorginstituut Nederland. Hij volgt daarmee Arnold Moerkamp op, die vanaf 2011 aan het roer stond en met pensioen gaat. Het Zorginstituut is buitengewoon ingenomen met de benoeming van Wijma, die van 2016 al lid van was van de Raad van Bestuur. Hij kan met zijn recente verleden als medisch specialist en zijn ervaring in bestuurlijke functies in de zorg een grote bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Zorginstituut en de toegankelijkheid van de zorg in Nederland.

Arnold Moerkamp overhandigt de voorzittershamer aan Sjaak Wijma

Ambities

Sjaak Wijma is duidelijk over zijn ambities met het Zorginstituut: “De samenleving heeft recht op waarde voor zijn geld. Niet alleen bij de beoordeling van nieuwe zorgvormen, maar ook bij de toepassing van wat er al in het basispakket zit. Alle geleverde zorg moet zinnig en van waarde voor patiënten zijn.” Daarbij wil hij de komende jaren nadrukkelijk betere zorg sneller beschikbaar laten komen voor patiënten. “Ook hebben we de ambitie om burgers eenvoudiger toegang tot voor hen relevante informatie te geven, zodat ze nog beter in staat zijn om – uiteraard samen met hun zorgverleners - goede beslissingen over hun eigen gezondheid en behandeling te nemen.”

Arnold Moerkamp

Het Zorginstituut bedankt Arnold Moerkamp voor de wijze waarop hij meer dan 7 jaar betekenisvol is geweest als - wat hij zelf noemde – “beschermer van de publieke belangen”. Direct nadat Moerkamp in 2011 aantrad als voorzitter van het toenmalige CVZ escaleerde de kwestie rond de geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry. Een van Moerkamp’s grote verdiensten is hoe hij het CVZ, en sinds 2014 het Zorginstituut,  omvormde naar een open en meer extern georiënteerde organisatie.

Sjaak Wijma

Sjaak Wijma (1958) is sinds 2016 lid van het bestuur van het Zorginstituut. Tot dan was hij werkzaam als gynaecoloog en bekleedde in die hoedanigheid diverse bestuurlijke functies met betrekking tot de inhoud en organisatie van zorg. Met zijn benoeming tot voorzitter worden de kennis en ervaring van de dagelijkse praktijk in de zorg binnen de Raad van Bestuur van het Zorginstituut voortgezet.